Wiedza

Temperatura odczuwalna – temperatura która odczuwamy przez skórę pod wpływem wiatru. Często dla człowieka  jej wartość jest ważniejsza niż temperatura powietrza. Dla przykładu przy wietrze rzędu 20 km/h mimo temperatury 10 stopni będziemy się czuli jak przy 7,5 stopniach. Ważne jest też to że temperatury odczuwalnej nie wylicza się dla temperatury powietrza większej niż 10 stopni a także gdy wiatr jest mniejszy niż 4.8 km/h

Nasz model opiera się na wzorach National Weather Service

Punkt rosy – temperatura przy której para wodna w powietrzu skrapia się (lub resublimuje) czego efektem jest rosa lub szron. Punkt rosy jest ścisłe powiązany z wilgotnością względną i odczuwaniem komfortu termicznego przez człowieka np: powyżej 26 stopni uważa się za niebezpieczny dla osób z astma

Indeks cieplny – temperatura jaka odczuwamy biorąc pod uwagę wilgotność (względna). Nasze ciało schładza się odparowując wodę dlatego przy wysokiej wilgotności jest to utrudnione i trwa dłużej. Przy temperaturach poniżej 25 stopni indeksu cieplnego się nie wylicza. Dlatego w Polsce jego znaczenie jest zmarginalizowane. Przykładowo dla 35 stopni i wilgotności 70% indeks cieplny to ponad 50 stopni – ma to duże znaczenie w krajach tropikalnych.

Comments are closed.